Home

Webinar: Maak biodiversiteit meetbaar
Datum: woensdag 16 december 2020
Tijd: 14.00  tot 15.00 uur
Deelname: gratis  [inschrijven niet meer mogelijk]

Hosts: Robbert Bloksma [iASSET] & Eddy Schabbink [IPC Groene Ruimte]

Aanleiding voor het webinar is de introductie van de digitale versie van de meetlat Biodiversiteit in de Praktijk®. 

De mens heeft de neiging de natuur als een vanzelfsprekende en onuitputtelijke bron van zogenoemde ecosysteemdiensten (de diensten die de natuur ons levert) te zien, waar je onbeperkt gebruik van kunt maken en waarvoor je verder niets voor hoeft te doen en waar bovendien geen kosten aan verbonden zijn. En daar begint het te wringen. ‘We use nature because it’s valuable, but we lose it because it’s free’ schreef de Indiase milieu-econoom Pavan Sukhdev.

Je kunt de natuur zien als een soort leverancier die de mens diverse onmisbare producten en diensten levert, maar een sterke afname van de biodiversiteit zorgt ervoor dat deze ecosysteemdiensten, ons Natuurlijk Kapitaal, zwaar onder druk komen te staan. Met alle gevolgen van dien.

De grote en terugkerende vraag is hoe je biodiversiteit inzichtelijk maakt voor de ongeveer 40.000 soorten die in Nederland in stad, land en natuur voorkomen. Pragmatisch handelen en eenvoud vormen hiervoor de basis. Het gaat om inzicht in natuurlijke processen en de indicatoren die leiden tot biodiversiteit. Dus niet de soort maar het scheppen van de juiste voorwaarden is de basis voor een hoge soortenrijkdom.

IPC Groene Ruimte heeft vanuit dit perspectief de meetlat Biodiversiteit in de Praktijk® ontwikkeld en deze is nu ook als app te gebruiken met een ondersteunende website. Dit is een methode waar we op basis van objectieve gegevens rondom de soortenrijkdom de biodiversiteit in elk willekeurig gebied kunnen objectiveren.

Wat kun je met deze meetlat?
Gebruik van deze meetlat betekent dat je:

  • objectieve gegevens kunt vergaren over de biodiversiteit in jouw gebied;
  • inzicht kunt verkrijgen in de invloed van het beheer en inrichting op de soortenrijkdom en zo nodig kunt bijsturen op het beheer en de inrichting ten gunste van de soortenrijkdom;
  • objectieve en begrijpelijke informatie kunt geven aan de gebruiker (burger, bezoeker) en andere belanghebbenden van het gebied;
  • concrete beleidsdoelen kunt formuleren die gericht zijn op ontwikkeling en herstel van biodiversiteit;
  • de ontwikkeling van biodiversiteit in jouw gebied kunt monitoren gedurende een langere periode
  • biodiversiteit binnen de nieuwe omgevingswet een prominente rol geven door minimale eisen aan de basiskwaliteit van de fysieke leefomgeving te stellen