HOME

De biodiversiteit staat onder druk. Wereldwijd is dezelfde ontwikkeling te zien: de soortenrijkdom neemt af en dat zorgt voor een sneeuwbaleffect dat zijn weerga niet kent. Met elke soort die verdwijnt,  worden weer andere soorten bedreigd in hun bestaan. Het is onvermijdelijk dat dit uiteindelijk ook grote gevolgen voor de mens heeft.

Wat betekent de afname van biodiversiteit bijvoorbeeld voor de voedselvoorziening? En voor de CO2 vastlegging, onze gezondheid, de natuurlijke plaagbestrijding of bestuiving van planten? Voor de biodiversiteit is het 5 voor 12. Gelukkig dringt de hoge urgentie van dit probleem steeds verder door bij steeds meer belangengroeperingen.

Nationale Biodiversiteitsdag | 22 mei ’19
Middels diverse workshops laten wij u de praktische mogelijkheden zien voor het creëren van kansen van biodiversiteit. Zo ook hoe aanwezige kennis en informatie u kunnen helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit. We delen met u wat er op korte en lange termijn gedaan kan worden om de biodiversiteit te behouden en zo veel mogelijk te verbeteren.

De initiatieven die tot nu toe genomen zijn en de initiatieven die nu genomen kunnen worden, worden aan de hand van ‘best practices’ gedeeld. Er is veel kennis en informatie, maar wanneer dit gekoppeld wordt aan kunde in de praktijk werken we samen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving waardoor biodiversiteit een verruiming wordt in plaats van een beperking.

Tijdens deze dag profiteert u van alle expertise onder één dak om u te voorzien van up-to-date informatie, innovatieve oplossingen en inspiratie. Middels workshops en  voorlichtingssessies worden actuele inzichten gegeven en praktische oplossingen aangeboden.