HOME

Eerste editie van de Nationale Biodiversiteitdag geslaagd

Op woensdag 22 mei opende IPC Groene Ruimte al vroeg haar deuren voor de eerste editie van de Nationale Biodiversiteitsdag.

De dag stond in het teken van het creëren van kansen met biodiversiteit. Een dertiental sprekers verzorgden workshops en lezingen en deelden daarin ‘best practices’ met kennis die direct toepasbaar is ter verbetering van de biodiversiteit.  Ruim 140 deelnemers haalden kennis en handvatten over werken aan een duurzamere en gezondere leefomgeving waarbij biodiversiteit vele kansen biedt  in plaats van beperkingen.

De dag werd door deelnemers bestempeld als waardevol en uiterst interessant. De sprekers en exposanten waren eveneens enthousiast over de Nationale Biodiversiteitsdag. Tijdens de afsluiting werd er al gesproken over het vervolg van deze dag.

////

Besparen op beheer- en onderhoudskosten door biodiversiteit te verbeteren? Wat betekent de afname van biodiversiteit voor onze voedselvoorziening? En voor de CO2 vastlegging, onze gezondheid, de natuurlijke plaagbestrijding of bestuiving van planten? Voor de biodiversiteit is het 5 voor 12. 

De biodiversiteit staat onder druk. Wereldwijd is dezelfde ontwikkeling te zien: de soortenrijkdom neemt af en dat zorgt voor een sneeuwbaleffect dat zijn weerga niet kent. Met elke soort die verdwijnt,  worden weer andere soorten bedreigd in hun bestaan. Het is onvermijdelijk dat dit uiteindelijk ook grote gevolgen voor de mens heeft.

Natuur is niet alleen mooi, maar ook belangrijk voor de economie en het welzijn van mensen en dieren.

Nationale Biodiversiteitsdag | 22 mei ’19
Middels diverse workshops laten wij u de praktische mogelijkheden zien voor het creëren van kansen van biodiversiteit. Zo ook hoe aanwezige kennis en informatie u kunnen helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit. We delen met u wat er op korte en lange termijn gedaan kan worden om de biodiversiteit te behouden en zo veel mogelijk te verbeteren.

De initiatieven die tot nu toe genomen zijn en de initiatieven die nu genomen kunnen worden, worden aan de hand van ‘best practices’ gedeeld. Er is veel kennis en informatie, maar wanneer dit gekoppeld wordt aan kunde in de praktijk werken we samen aan een duurzamere en gezondere leefomgeving waardoor biodiversiteit een verruiming wordt in plaats van een beperking.

Tijdens deze dag profiteert u van alle expertise onder één dak om u te voorzien van up-to-date informatie, innovatieve oplossingen en inspiratie. Middels workshops en  voorlichtingssessies worden actuele inzichten gegeven en praktische oplossingen aangeboden.

Aanbieding biodiversiteitsdag

Na afloop van deze dag ontvangt u een voucher ter waarde van €25! Deze is te verzilveren in juni op geselecteerde 1-daagse trainingen.

De volgende 1 daagse trainingen zijn geselecteerd: