ALGEMEEN

De Nationale Biodiversiteitsdag is een dag voor, door en met uitvoerders, beheerders, ontwerpers en beleidsmedewerkers en organisaties gericht op inrichting en beheer van onze buitenruimte.

Datum | 22 mei 2019
Tijd | 08.30 – 16.00 uur
Locatie | IPC Groene Ruimte | Koningsweg 35 | 6816 TG Arnhem

Aanpak
Het programma bestaat in beginsel uit een divers aanbod van workshops, demonstraties en voorlichtingssessies. U, als deelnemer, bepaalt welke onderdelen er werkelijk een meerwaarde hebben door u aan te melden voor 4 workshops. Bij voldoende belangstelling gaat een onderdeel ook daadwerkelijk door. Bij veel belangstelling zullen er zelfs meerdere sessies zijn.

De dag wordt geopend door Professor Henk Siepel – Radboud Universiteit
Zijn opening staat in het teken van de biodiversiteitsmeetlat welke wetenschappelijk geijkt wordt op de campus van de Radboud Universiteit.

Programma
08.30 – 08.45 uur | inloop
08.45 | Dagopening door professor Henk Siepel (Radboud Universiteit)
09.15 – 10.45 uur Workshops | ronde 1
10.45 – 12.15 uur Workshops | ronde 2
12.15 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 14.30 uur Workshops | ronde 3
14.45 – 16.00 uur Workshops | ronde 4
16.00 | Borrel + hapje

Aanbieding biodiversiteitsdag

Na afloop van deze dag ontvangt u een voucher ter waarde van €25! Deze is te verzilveren in juni op geselecteerde 1-daagse trainingen.

De volgende 1 daagse trainingen zijn geselecteerd:

Bij vragen kunt u altijd contact met opnemen met Eddy Schabbink of Onylle Epping; 026-3550100

cropped-biodiversiteit_lp-site-1.jpg